SBLOCA2Home | Contact us

2-Inch Cold Leg LOCA

LOCA2In
2-in = > (2 x 2.54 ) = 20.3 cm

 

l4l8
                                l6


l10l12

            Pressurizer Level

14l16
            CMT Level

 

 

l18l20

 

 

 

 

 

 

l22l24
            CMT-1 Injection

 

l26l28
            Accumulator 1 or 2 Injection (the same)

            Accumulator Flow for both
l30l32
            IRWST Injection


l34l38
l36

 

 

l40l46
l42

 

           

l48l50
            PRHR Heat Removal Rate

l52
            Pressurizer ADS 1-3 Flow